"ÉÉN DAG PER JAAR IN GROOTSTE STIJL, MET Z'N ALLEN VOOR HET GOEDE DOEL"

Corona maatregelen Heusdense Heerenrit:

– De Heusdense Heerenrit 2020 kent een maximum van 100 deelnemers;
– Deelname aan De Heusdense Heerenrit is enkel mogelijk met online inschrijving voorafgaand aan het evenement;
– In het weekend waarin De Heusdense Heerenrit plaatsvindt, wordt een mail verstuurd naar de deelnemers waarin de gebruikelijke gezondheidscheck wordt uitgevoerd;
– Tijdens het evenement wordt de 1,5 meter afstand gehandhaafd. Zowel op verzamellocatie Raadhuisplein, als het terras van ’t Lokaal;
– Het heeft onze nadrukkelijke voorkeur om geen gasten uit te nodigen bij vertrek en aankomst op het Raadhuisplein, mits zij niet plaatsnemen op één van de terrassen. Dit i.v.m. handhaving van de 1,5 meter afstand;
– Indien iemand verkoudheids- en/of corona klachten heeft, verzoeken wij hem/haar om thuis te blijven;
– Vanzelfsprekend zijn de maatregelen en adviezen vanuit de Rijksoverheid van kracht. Bekijk voor meer informatie de website van Rijksoverheid.nl;

De Heusdense Heerenrit kan enkel worden georganiseerd mits de omstandigheden dit toelaten. Indien de situatie wijzigt, waardoor het evenement helaas geen doorgang kan vinden, brengen wij onze deelnemers hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. 

Ons doel

Het inzamelen van geld voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. 

Dresscode

Gentleman’s en ladyfolk style. Vesten, frisse shirts, blouses, maatpakken en getrimde snorren.

Waar rijden we op?

Klassieke uitstraling motorfietsen, bromfietsen, zijspannen en ondefinieerbare tweewielige machines.

Wat brengt u mee?

Breng uw beste manieren, eerlijkste baarden en gevoel van plezier, ontspanning en avontuur mee.

Ons goede doel

Ons goede doel: Villa Pardoes

Stichting De Heusdense Heerenrit is opgericht in 2017 gedreven vanuit passie voor het toevoegen van sociale betekenis voor de samenleving . Doel is om op een manier die een positieve bijdrage levert aan het imago van motorrijdend Nederland geld in te zamelen voor het goede doel. Het ingezamelde geld is volledig afkomstig van vrijwillige bijdrages.

Gekozen is voor een opzet van een vijfjarige strategie waarbij de opbrengst direct wordt overgemaakt naar een lokaal goed doel gaat. Hierbij vasthoudend aan het doel om deze stichting op te richten, het inzamelen van financiële middelen voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Evenals de editie van 2019, staat de editie van 2020 staat volledig in het teken van Villa Pardoes. Villa Pardoes is een vakantieverblijf voor ernstige, mogelijk levensbedreigend, zieke kinderen. Dankzij Villa Pardoes kunnen gezinnen tijdens deze moeilijke periode van een onbezorgde week genieten. Vanuit De Heusdense Heerenrit is tijdens de editie van 2019 ervaren hoe ontzettend belangrijk de steun vanuit Villa Pardoes naar gezinnen in een moeilijke periode is. Reden genoeg om de samenwerking te verlengen en dit fantastische goede doel nogmaals te steunen.

De Heusdense Heerenrit vindt plaats op 13 september 2020. Verzamelen om 12.00 uur vanaf het Raadhuisplein in Drunen. Graag verwelkomen en bedanken wij u op dit tijdstip. Om 12.30 uur wordt gestart met de rit. Inschrijven kan via “Aanmeldformulier” boven aan uw pagina. Uw vrijwillige bijdrage komt geheel ten goede aan Villa Pardoes.

[email protected]    RSIN 857657690